Slovenská diabetologická spoločnosť

XXVII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, 17.- 19. 5. 2017 Grand hotel Pressburg Bratislava

Z príhovoru predsedu programového výboru

Po prvýkrát v histórii konania takýchto celoslovenských diabetologických kongresov bol poverený organizáciou podujatia pediater. Týmto rozhodnutím výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti prejavil uznanie tým z nás, ktorí sa v každodennej práci venujú deťom s diabetom. Je preto pochopiteľné, že jednou z nosných tém Diabetologických dní  2017 je Diabetes u detí a mladistvých. Ďalšími vedúcimi témami sú nové, v histórii slovenských kongresov ešte neprediskutované témy, Diabetes a šport  a Diabetes a psychológia.

Prajem Vám všetkým príjemne strávené dni v Bratislave, veľa odborných aj spoločenských zážitkov.

MUDr. Ľubomír Barák - predseda programového výboru      

 

Vážení kolegovia,

dovoľte mi, aby som menom svojim, ako aj menom výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti,   Vás čo najsrdečnejšie pozval na

XXVII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou

17. - 19. 5. 2017

GRAND HOTEL PRESSBURG BRATISLAVA

doc. MUDr.Emil Martinka, PhD. - predseda SDS

 


[doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.]
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Stiahnite si

application/pdf
1._Informácia_DIA_DAYS_2017 final.pdf
XXVII. diabetologické dni Bratislava - 1. informácia
application/pdf
DIA_2017_program.pdf
XXVII. diabetologické dni 2017 PROGRAM

Salzburgské lekárske semináre "DIABETES" 14. 5.-20.5.2017

Vážení kolegovia, členovia SDS, projekt "SALZBURG SEMINARS" je formou postgraduálneho vzdelávania pod záštitou The American Austrian Foundation. Účasť na seminároch je zdarma. Lekár si hradí len cestovné náklady. Seminár na tému DIABETES sa koná v termíne 14.-20. mája 2017. Prihlasovanie prebieha on-line.O výbere účastníkov rozhoduje komisia v Salzburgu na základe dokumentov v prihláške. Termín prihlásenia je do 31. 1. 2017. Ďalšie informácie...

Členská schôdza SDS - 18. máj 2017 od 17.30 do 19.30 hod., Grand hotel Pressburg, Bratislava

Vážení kolegovia, predseda SDS a výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti Vás pozýva na členskú schôdzu SDS, ktorá sa bude konať v v štvrtok 18. mája 2017 od 17.30 hod. do 19.30 hod. v Grand hoteli Pressburg v Bratislave.
všetky novinky...