Slovenská diabetologická spoločnosť

Z Á Z N A M z pracovného rokovania zo dňa 3. decembra 2015 na Ministerstve zdravotníctva SR, Sekcia zdravia, Odbor zdravotníckeho vzdelávania:

Závery z rokovania
1. Získaná odborná spôsobilosť pre lekára špecialistu
a) diabetológia, poruchy látkovej premevy a výživy zostáva zachovaná,
b) endokrinológia zostáva zachovaná.
2. Podľa vyjadrenia zástupcu ÚDZS po prípadnom vytvorení spoločného špecializačného odboru "endokrinológia a diabetológia" doterajší pridelený kód pre odbor
a) diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy zostane zachovaný,
b) endokrinológia zostane zachovaný,
c) ak bude prípadne vytvorený nový spoločný špecializačný odbor "endokrinológia a diabetológia" bude pridelený nový kód pre novú spoločnú špecializáciu.
3. Spoločný špecializačný odbor "endokrinológia a diabetológia" podľa vyjadrenia zástupcu VšZP, by nemalo mať negatívny dopad na už zazmluvnených poskytovateľov v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a špecializačnom odbore endokrinológia.


Reagovať