Prihláška do Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Slovenská diabetologická spoločnosť je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Prihlášky do Slovenskej diabetologickej spoločnosti sa odosielajú na adresu Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá vedie členskú evidenciu.

Odborná spoločnosť - Kód spol.

Diabetologická - 06

Sekcia: Pre obezitu Kód sekcie: 0698

Sekcia: Porúch lipidového metabolizmu Kód sekcie: 0699

Sekcia: Praktických diabetológov Kód sekcie: 0697

 

Referentky členskej evidencie SLS sú:

Eva Horváthová (vnútorná linka 118), horvathova@sls.sk

Veronika Spustová (vnútorná linka 118), spustova@sls.sk

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 00421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019
fax: 00421 2 5263 5611
e-mail: horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk

Prihláška za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosti bola publikovaná v časopise Slovenskej diabetologickej spoločnosti:

Diabetes a obezita. Ročník 10, Číslo 19, Máj 2010, s. 74-79

K dispozícii sú 3 tlačivá, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky alebo zo stránky Slovenskej lekárskej spoločnosti:
www.sls.sk

  1. Prihláška za riadneho (individuálneho) člena s prílohami
  2. Žiadosť riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosoti"
    Rozšírenie členstva / Zrušenie členstva
  3. Žiadosť riadneho (individuálneho člena Slovenskej lekárskej spoločnosti:
    Aktualizácia osobných údajov