Samostatný odbor diabetológia

Vyjadrenie k príspevku “Vývoj diabetológie na Slovensku“ v Lekárskych listoch zo dňa 7.11.2019

Dňa 7.11.2019 vyšiel v Lekárskych listoch - odbornej prílohe Zdravotníckych novín príspevok autorov J.Fábry, M.Macko a K.Černá ( predseda, podpredseda a vedecký sekretár Sekcie praktických diabetol

Riešenie zachovania samostatného špecializ. odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - Členská schôdza SDS dňa 29.11.2018, Kaskády, Sliač

Problém a otázka zachovania samostatnosti špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy sa otvorili pred troma rokmi z toho dôvodu, že diabetológia  nie je

Zápis a dohoda medzi SDS a SES zo dňa 7.9.2018

Zápis zo stretnutia Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.9.2018.