Čo je nové v Diabetológií na Slovensku

Samostatný odbor diabetológia – stručná história šiestich rokov, marec 2022

V roku 2015 vznikla iniciatíva (Stanovisko odborníkov – Doničová, Ilavská Korecová,  Rašlová, Sirotiaková, Suchožová, Vohnout –  ku transpozícií Smernice 36/2005/EU o uznávaní diplomov...

Possible Annex V entry concerning diabetology/endocrinology

Dear Dr Kunova, reference is made to your email of 7 December 2020, and your subsequent correspondence of 20 and 25 January 2021, which were registered under the reference Ares(2020)7523456.

List z Európskej komisie ku zapísaniu diabetológie do Smernice 36/2005/EU

Vážená pani Dr. Kunová, týmto odkazujem na Váš e-mail zo dňa 7. decembra 2020 a na Vašu následnú korešpondenciu z 20. a 25. januára 2021, ktorá bola zaevidovaná pod našim číslom Ares(2020)7523456.

Zápis a dohoda medzi SDS a SES zo dňa 7.9.2018

Zápis zo stretnutia Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.9.2018.