Samostatný odbor diabetológia

Riešenie zachovania samostatného špecializ. odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - Členská schôdza SDS dňa 29.11.2018, Kaskády, Sliač

Problém a otázka zachovania samostatnosti špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy sa otvorili pred troma rokmi z toho dôvodu, že diabetológia  nie je

Zápis a dohoda medzi SDS a SES zo dňa 7.9.2018

Zápis zo stretnutia Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.9.2018.