Kontakt

Slovenská diabetologická spoločnosť
Legionárska 4404/4
813 22 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO:31773222
DIČ: 2021386004

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
predsedaatdiaslovakia.sk

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
podpredsedaatdiaslovakia.sk

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
sekretaratdiaslovakia.sk

MUDr. Jaroslav Fábry
pokladnikatdiaslovakia.sk