Kontakt

Slovenská diabetologická spoločnosť

 

Právna forma: občianske združenie


So sídlom: Cukrová 3,  813 22 Bratislava, Slovenská republika

 

IČO:31773222    DIČ: 2021386004

 

 

                                                  

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
raslova.katarina@gmail.com

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
podpredseda@diaslovakia.sk

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
sekretar@diaslovakia.sk

pokladnik@diaslovakia.sk