Kontakt

Slovenská diabetologická spoločnosť
Sídlo:
Legionárska 4404/4
813 22 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

IČO:31773222
DIČ: 2021386004

Korešpondenčná adresa:
Cukrová 3
813 22 Bratislava

                                                  

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
raslova.katarinaatgmail.com

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
podpredsedaatdiaslovakia.sk

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
sekretaratdiaslovakia.sk

pokladnikatdiaslovakia.sk