Kontakt

Slovenská diabetologická spoločnosť

 

Právna forma: občianske združenie


So sídlom: Legionárska 4404/4, 813 22 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

 

IČO:31773222    DIČ: 2021386004

 

Korešpondenčná adresa:
Cukrová 3
813 22 Bratislava

                                                  

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
raslova.katarinaatgmail.com

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
podpredsedaatdiaslovakia.sk

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
sekretaratdiaslovakia.sk

pokladnikatdiaslovakia.sk