Pracovná skupina pre diabetickú nohu

Členovia komisie (v abecednom poradí):

Viera Doničová

MUDr. Viktor Hundža

Dr. Adriana Ilavská

Michaela Janovská

Ľudmila Kalafusová

Daniel Kolényi

MUDr. Eva Pavleová

MUDr. Zuzana Polčová

Vladimír Radolec

MUDr. Kristina Radolcová

Dr. Jana Ročiaková

Mudr. Margaréta Smatanová