Členovia pracovnej skupiny

Predseda komisie: Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD

 

Členovia komisie (v abecednom poradí):

MUDr. Miriam Avramovová

MUDr. Ľubomír Barák, CSc

MUDr. Ingrid Bugáňová

MUDr. Katarína Černá, MBA, MPH, MHA

MUDr. Adriana Ilavská, PhD

MUDr. Jozef Lacka, PhD

MUDr. Marek Macko

MUDr. Eva Žákovičová, PhD

 

Doc. MUDr. Zbynek Schroner ako hlavný odborník je zodpovedný za koordináciu a komunikáciu s MZ SR