Oznamy

Dotazníkový prieskum SDS kongres

Milé kolegyne,milí kolegovia,

Výsledky volieb do Výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 1.6.2022 až 31.05.2026

V prílohe prikladáme zápisnicu zo zasadnutia volebnej komisie SDS s výsledkami volieb.

Oznámenie o pomoci SDS pre Ukrajinu

Vážení kolegovia, Dovoľujeme si Vás informovať, že SDS posiela 25 tisíc EUR ako dar na pomoc Ukrajine formou zdravotného materialu a liekov.

Vyhlásenie volieb do Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti revíznej komisie SDS na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026

Vážené kolegyne a kolegovia, členovia SDS V roku 2022 sa končí štvorročné volebné obdobie Výboru a Revíznej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS).

Prehľadové články z dielne VšZP na tému nové technológie, Zdravotnícke noviny, február 2022

Vážené kolegyne a kolegovia, ponúkame 2 prehľadové články z dielene VšZP, ktoré sa priamo týkajú "Nových technológií":

Podmienky v certifikácii ambulancií v "nových technológiách"

Výbor SDS v kooperácii s hlavným odborníkom Doc. MUDr. Zbyňkom Schronerom PhD sa na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2021 uzniesli že:

Pravidlá vykazovania dg. diabet. polyneuropatia podľa usmernenia UNION

Úprava diagnóz v aplikácii erecept  pri liekoch  s k . tioktovou ( preskripčné obmedzenie podľa kategorizácie liekov v 12/2019) 

Pravidlá vykazovania diagnózy diabetická polyneuropatia podľa usmernenia VšZP

Podľa usmernenia MUDr. Beaty Havelkovej, MPH, vedúcej zdravotného a revízneho odboru VšZP zo dňa 06.12.2019.   Diabetológ vykazuje výlučne diabetickú polyneuropatiu pod kódmi:

Národný diabetologický program (NDP)

   V roku 2012 predložila SDS na MZ SR návrh Národného diabetologického programu (ďalej NDP) (príloha 1), ktorý MZ SR neschválil a teda sa nerealizoval.  

Riešenie zachovania samostatného špecializ. odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - Členská schôdza SDS dňa 29.11.2018, Kaskády, Sliač

Problém a otázka zachovania samostatnosti špecializačného odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy sa otvorili pred troma rokmi z toho dôvodu, že diabetológia  nie je

Aktuálne zloženie výboru Sekcie praktických diabetológov pri SDS

Na zasadaní výboru SPD SDS dňa 8.3.2019, Kaskády, Sielnica bol zvolený nový výbor Sekcie praktických diabetológov pri SDS s nasledovným záverom:

Výsledky volieb do sekcií SDS 2018

Vážení kolegovia a kolegyne. Vo voľbách do sekcií SDS sa s uvedeným počtom hlasov umiestnili títo kolegovia a kolegyne:

Prihláška do Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Slovenská diabetologická spoločnosť je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Našu stránku podporujú: