Oznamy

Pedikérsky kurz - video prednášky

Vzhľadom na kvalitu a obsahovú náplň vzdelávacieho cyklu, dávame k dispozícii bezplatne na zhliadnutie teoretické prednášky Certifikovaného kurzu - Základy medicinálnej pedikúry.

Úvod do medicinálnej pedikúry

Vážené kolegyne a kolegovia,  Vrámci programu prevencie diabetickej nohy na Slovensku SDS v spolupráci so Slovenskou podologickou spoločnosťou orgnizuje kurz:

Voľby do Výborov Slovenskej diabetologickej spoločnosti

V súlade s Volebným a rokovacím poriadkom SDS vyhlasujem voľby do Výboru Obezitologickej sekcie (OS-SDS), ako aj do Sekcie porúch lipidového metabolizmu Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SPLM

Výsledky volieb do Výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 1.6.2022 až 31.05.2026

V prílohe prikladáme zápisnicu zo zasadnutia volebnej komisie SDS s výsledkami volieb.

Oznámenie o pomoci SDS pre Ukrajinu

Vážení kolegovia, Dovoľujeme si Vás informovať, že SDS posiela 25 tisíc EUR ako dar na pomoc Ukrajine formou zdravotného materialu a liekov.

Vyhlásenie volieb do Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti revíznej komisie SDS na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026

Vážené kolegyne a kolegovia, členovia SDS V roku 2022 sa končí štvorročné volebné obdobie Výboru a Revíznej komisie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS).

Prehľadové články z dielne VšZP na tému nové technológie, Zdravotnícke noviny, február 2022

Vážené kolegyne a kolegovia, ponúkame 2 prehľadové články z dielene VšZP, ktoré sa priamo týkajú "Nových technológií":

Podmienky v certifikácii ambulancií v "nových technológiách"

Výbor SDS v kooperácii s hlavným odborníkom Doc. MUDr. Zbyňkom Schronerom PhD sa na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2021 uzniesli že:

Pravidlá vykazovania dg. diabet. polyneuropatia podľa usmernenia UNION

Úprava diagnóz v aplikácii erecept  pri liekoch  s k . tioktovou ( preskripčné obmedzenie podľa kategorizácie liekov v 12/2019) 

Pravidlá vykazovania diagnózy diabetická polyneuropatia podľa usmernenia VšZP

Podľa usmernenia MUDr. Beaty Havelkovej, MPH, vedúcej zdravotného a revízneho odboru VšZP zo dňa 06.12.2019.   Diabetológ vykazuje výlučne diabetickú polyneuropatiu pod kódmi:

Národný diabetologický program (NDP)

   V roku 2012 predložila SDS na MZ SR návrh Národného diabetologického programu (ďalej NDP) (príloha 1), ktorý MZ SR neschválil a teda sa nerealizoval.  

Stránky