Oznamy

Podmienky v certifikácii ambulancií v "nových technológiách"

Výbor SDS v kooperácii s hlavným odborníkom Doc. MUDr. Zbyňkom Schronerom PhD sa na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2021 uzniesli že:

So smútkom oznamujeme, že nás 5. marca 2021 opustil dlhoročný kolega MUDr. Jindřich Šimurda, spoluzakladateľ Dia dní v Luhačoviciach

Jindřich Šimurda je člověk, který celý svůj profesní život a velkou měrou i život osobní věnoval rozkvětu oboru diabetologie v České republice.

Reakcia SDS na upozornenie ohľadom zneužitia mena

Vážený p. MUDr. Macho, DrSc. 

Pravidlá vykazovania dg. diabet. polyneuropatia podľa usmernenia UNION

Úprava diagnóz v aplikácii erecept  pri liekoch  s k . tioktovou ( preskripčné obmedzenie podľa kategorizácie liekov v 12/2019) 

Pravidlá vykazovania diagnózy diabetická polyneuropatia podľa usmernenia VšZP

Podľa usmernenia MUDr. Beaty Havelkovej, MPH, vedúcej zdravotného a revízneho odboru VšZP zo dňa 06.12.2019.   Diabetológ vykazuje výlučne diabetickú polyneuropatiu pod kódmi:

Národný diabetologický program (NDP)

   V roku 2012 predložila SDS na MZ SR návrh Národného diabetologického programu (ďalej NDP) (príloha 1), ktorý MZ SR neschválil a teda sa nerealizoval.  

Aktuálne zloženie výboru Sekcie praktických diabetológov pri SDS

Na zasadaní výboru SPD SDS dňa 8.3.2019, Kaskády, Sielnica bol zvolený nový výbor Sekcie praktických diabetológov pri SDS s nasledovným záverom:

Stránky

Našu stránku podporujú: