Oznamy

RAAS inhibítory / počas pandémie COVID-19: Usmernenie EMA a ŠÚKL k liečbe hypertenzie, ochorení srdca alebo obličiek

Európska lieková agentúra (EMA) aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sú si vedomí správ a publikácií[1], ktoré naznačujú, že niektoré lieky, ako napríklad inhibítory enzýmu konvertujúceho ang

Preplácanie výkonov v diabetologických ambulanciách od 1. apríla 2020

Od 1. apríla 2020 bude cestou poisťovní uhrádzaných 75% objemov výkonov daného pracoviska 

Pravidlá vykazovania dg. diabet. polyneuropatia podľa usmernenia UNION

Úprava diagnóz v aplikácii erecept  pri liekoch  s k . tioktovou ( preskripčné obmedzenie podľa kategorizácie liekov v 12/2019) 

Pravidlá vykazovania diagnózy diabetická polyneuropatia podľa usmernenia VšZP

Podľa usmernenia MUDr. Beaty Havelkovej, MPH, vedúcej zdravotného a revízneho odboru VšZP zo dňa 06.12.2019.   Diabetológ vykazuje výlučne diabetickú polyneuropatiu pod kódmi:

Národný diabetologický program (NDP)

   V roku 2012 predložila SDS na MZ SR návrh Národného diabetologického programu (ďalej NDP) (príloha 1), ktorý MZ SR neschválil a teda sa nerealizoval.  

Aktuálne zloženie výboru Sekcie praktických diabetológov pri SDS

Na zasadaní výboru SPD SDS dňa 8.3.2019, Kaskády, Sielnica bol zvolený nový výbor Sekcie praktických diabetológov pri SDS s nasledovným záverom:

Výsledky volieb do sekcií SDS 2018

Vážení kolegovia a kolegyne. Vo voľbách do sekcií SDS sa s uvedeným počtom hlasov umiestnili títo kolegovia a kolegyne:

Prihláška do Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Slovenská diabetologická spoločnosť je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Našu stránku podporujú: