Oznamy

Výsledky volieb do sekcii SDS 2018

Vážení kolegovia a kolegyne. Vo voľbách do sekcií SDS sa s uvedeným počtom hlasov umiestnili títo kolegovia a kolegyne:

Výzva na granty SDS

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Prihláška do Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Slovenská diabetologická spoločnosť je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Výbor SDS, revízna komisia SDS a náhradníci do výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 2018 - 2022

Zasadanie novozvoleného výboru SDS Termín a miesto zasadnutia: 30. 05. 2018 počas XXVIII. diabetologických dní v hoteli Patria, Štrbské Pleso

Príhovor Kataríny Rašlovej po zvolení za predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Vážení členovia Slovenskej diabetologickej spoločnosti,

Našu stránku podporujú: