Našu stránku podporujú:

Oznamy

Oznámenie o voľbách do sekcií

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Výzva na granty SDS

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Prihláška do Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Slovenská diabetologická spoločnosť je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Členská/plenárna schôdza SDS

Pozvánka na členskú/plenárnu schôdzu Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktorá sa uskutoční v štvrtok 29. novembra 2018 od 15:00.

Grant Lilly na ucast EASD Berlin 2018

Dr. Vohnout Branislav Dr. Zakovicova Eva Dr. Brecka Jozef Dr. Javorsky Martin Dr. Palko Miroslav Dr. Vanik Viliam

Príhovor Kataríny Rašlovej po zvolení za predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Vážení členovia Slovenskej diabetologickej spoločnosti,

Výbor SDS, revízna komisia SDS a náhradníci do výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 2018 - 2022

Zasadanie novozvoleného výboru SDS Termín a miesto zasadnutia: 30. 05. 2018 počas XXVIII. diabetologických dní v hoteli Patria, Štrbské Pleso