Oznamy

PETÍCIA

Petícia za zachovanie samostatného odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

International Diabetes Federation

"International Diabetes Federation", Bangkok, Thajsko 7-10.4.2025

Podporný list prezidenta IDF ku Diabetológii ako samostatnému špecializačnému odboru

Supporting letter from IDF President Diabetology as independe

HROZÍ ZÁNIK diabetologických ambulancií?

27.9.2023, Doble Tree by Hilton Bratislava. Prinášame Vám zvukový záznam tlačovej konferencie ZDS.  

Zoznam angiologickych ambulancií

Vrámci riešenia problematiky diabetickej nohy na Slovensku v spolupráci so Slovenskou angiologickou spoločnosťou (SAS) v prílohe uverejňujeme zoznam  angiologických ambulancií na Slovensku

So zármutkom oznamujeme, že 25. júla 2023 nás vo veku 62 rokov opustila JUDr. Eva Madajová

JUDr. Eva Madajová bola jednou zo zakladateľov Zväzu diabetikov Slovenska v roku 1990.

Prednášky z kongresu SDS - Diabetická noha

Diabetická noha patrí medzi najzávažnejšie komplikácie diabetes mellitus. SDS si zvolila ako jednu z hlavných cieľov znížiť amputácie na Slovensku.

Informácia pre členov SDS s prílohou ku problematike spoločného špecializačného štúdia, zo dňa 23.02.2023

V prílohe Vám posielame pre Vašu informáciu - stanovisko Výboru SDS ku problematike spoločného špecializačného štúdia.

Pedikérsky kurz - video prednášky

Vzhľadom na kvalitu a obsahovú náplň vzdelávacieho cyklu, dávame k dispozícii bezplatne na zhliadnutie teoretické prednášky Certifikovaného kurzu - Základy medicinálnej pedikúry.

Úvod do medicinálnej pedikúry

Vážené kolegyne a kolegovia,  Vrámci programu prevencie diabetickej nohy na Slovensku SDS v spolupráci so Slovenskou podologickou spoločnosťou orgnizuje kurz:

Diskusný stôl na tému "Syndróm diabetickej nohy"

Pod záštitou SDS sme zorganizovali okrúhly diskusný stôl na tému "Syndróm diabetickej nohy" dňa 27.10.2022 o 9.00 hod v Bratislave.

Výsledky volieb do Výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 1.6.2022 až 31.05.2026

V prílohe prikladáme zápisnicu zo zasadnutia volebnej komisie SDS s výsledkami volieb.

Oznámenie o pomoci SDS pre Ukrajinu

Vážení kolegovia, Dovoľujeme si Vás informovať, že SDS posiela 25 tisíc EUR ako dar na pomoc Ukrajine formou zdravotného materialu a liekov.

Prehľadové články z dielne VšZP na tému nové technológie, Zdravotnícke noviny, február 2022

Vážené kolegyne a kolegovia, ponúkame 2 prehľadové články z dielene VšZP, ktoré sa priamo týkajú "Nových technológií":

Podmienky v certifikácii ambulancií v "nových technológiách"

Výbor SDS v kooperácii s hlavným odborníkom Doc. MUDr. Zbyňkom Schronerom PhD sa na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2021 uzniesli že:

Stránky