16. Vedecká konferencia na Zámku v Topolčiankach, 10. september 2021

Dátum konania: 
piatok, 10. september 2021
Miesto konania: 
Topoľčianky
Dovoľujeme si Vás pozvať na 16. vedeckú konferenciu venovanú pamiatke 100. narodenin Prof. MUDr. Rudolfa 
Koreca, DrSc v Topoľčiankách, ktorej termín bol preložený na 10. septembra 2021.
 
Návrh na laureáta  Korecovej ceny - Ceny  Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti: Prof. MUDr. Ján Škrha, DrSc, Prezident Českej diabetologickej spoločnosti.