18. vedecká konferencia venovaná pamiatke prof.MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc, 22. marec 2024

Dátum konania: 
piatok, 22. marec 2024

Registračný formulár  na stiahnutie nájdete v časti  1. INFORMÁCIA

 

Po skončení pandémie Covid-19 vraciame sa k tradícii jarných, marcových
konferencii. Pre krátkosť času od poslednej 17. vedeckej konferencie
9.9.2022 sa 18. vedecká konferencia venovaná pamiatke prof.MUDr. Rudolfa
Koreca, DrSc uskutoční dňa 22. 3.2024 v Kogresovom centre - Hotel Zámok
Topoľčianky.