2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, 23-24. október 2020, Dolný Kubín

Dátum konania: 
piatok, 23. október 2020sobota, 24. október 2020
Miesto konania: 
Dolný Kubín