2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, ONLINE webinár 14. a 21. október 2020

Dátum konania: 
streda, 14. október 2020streda, 21. október 2020