ad email z 20.12.2022 (SDS)

Chcem sa len uistiť, či správne rozumiem emailu SDS:

 

Príklad: pacient mal prvý krát predpísané senzory v 03/2022. V priebehu roka 2022 vyčerpal všetkách 12 desaťdňových senzorov. Žiada odo mňa predpis už v januári. Podľa pokynov z emailu, protokol odosielam na schválenie až v marci 2023. Pacient už nemá žiadne senzory - mám s predpismi senzorov čakať až do marca a  po plávajúcom roku odoslať žiadosť ?

Alebo mu môžem nejaké 2 - 3 senzory predpísať (budú zarátané do limitu)  a v marci odoslať protokol...

Alebo môžem poslať žiadosť už v januári ? (ak nebude mať senzory, tak je aj zbytočné čakať do marca na prehodnotenie efektivity CGM)

Ďakujem za odpoveď a držme si palce, aby sme to zvládli! 

Príklad: pacient mal prvý krát predpísané senzory v 03/2022. V priebehu roka 2022 vyčerpal všetkách 12 desaťdňových senzorov. Žiada odo mňa predpis už v januári. Podľa pokynov z emailu, protokol odosielam na schválenie až v marci 2023. Pacient už nemá žiadne senzory - mám s predpismi senzorov čakať až do marca a  po plávajúcom roku odoslať žiadosť ?  Nie, nemusíme čakať do marca, ale od januára už môže pacient začať čerpať finančný limit na rok 2023.

 

Alebo môžem poslať žiadosť už v januári ? (ak nebude mať senzory, tak je aj zbytočné čakať do marca na prehodnotenie efektivity CGM).  Protokol posielame až v marci 2023 (po uplynutí "plávajúceho roku" roku od prvého predpisu senzora).