Členská/plenárna schôdza Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Dátum konania: 
štvrtok, 10. september 2020

v štvrtok 10. septembra 2020 v čase 18:05 -19:10 hod
Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso