IDF kongres 2021 online

Dátum konania: 
pondelok, 6. december 2021sobota, 11. december 2021
Milí kolegovia
Na výzvu  prezidenta  IDF profesora Andrew Boultona   Vás chceme touto cestou informovať, že IDF kongres 2021 sa uskutoční virtuálne  v termíne
6-11. decembra 2021.
Informácie   a plánovanom programe nájdete na  www.idf.org/idf2021
Registračné poplatky sú zvýhodnené aj podľa krajín a tiež pre študentov.
Pozdravujeme a prajeme všetko dobré.