Informácia pre členov SDS s prílohou ku problematike spoločného špecializačného štúdia, zo dňa 23.02.2023

Vážení členovia SDS, milí kolegovia,

V prílohe Vám posielame pre Vašu informáciu - stanovisko Výboru SDS ku problematike spoločného špecializačného štúdia. Ku tejto problematike sa má uskutočniť jednanie o podmienkach nastavenia špecializačného štúdia v našom odbore. Stretnutie so zástupcami Slovenskej endokrinologickej spoločnosti je plánované na marec 2023.
Prosím Vás aby ste si toto stanovisko SDS prečítali.

Výbor SDS  považuje za dôležité, aby ste boli informovaní o súčasnej situácii, pretože iba spoločným úsilím a jednotným postupom  dokážeme zabezpečiť dôstojné postavenie diabetológov na Slovensku a zabezpečiť kvalitnú  starostlivosť o našich pacientov.

 

V zastúpení Výboru SDS

Doc MUDr. Viera Doničová, PhD, MBA,

predseda