IX. ŠKOLA LIPIDOLÓGIE a XXVII. NOVÉ TRENDY V PREVENCII ATEROSKLERÓZY

Dátum konania: 
streda, 13. február 2019štvrtok, 14. február 2019
Miesto konania: 
Radisson Blu Carlton Hotel

Bratislava  Počet kreditov 12

Registrácia účastníkov
Registrácia na podujatie je možná elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.saa.sk alebo www.farmi-profi.sk

Svoju účasť môžete nahlásiť aj prostredníctvom emailovej adresy info@farmi-profi.sk

Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok vo výške 30,– Eur je potrebné uhradiť najneskôr do 4. 2. 2019 na uvedené bankové údaje: FARMI-PROFI, s.r.o. Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927 Swift code: TATRSKBX
Variabilný symbol: 13022018 Špecifický symbol: ID v SLK
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko