On line - ŠKOLENIE V OBLASTI TECHNOLÓGIÍ II.

Dátum konania: 
utorok, 6. september 2022pondelok, 6. marec 2023
Miesto konania: 
On line
Školenie je súčasťou certifikačného procesu na uzatvorenie zmluvy so zdravotnými poisťovňami - je potrebné na získanie certifikátu SDS a Hlavného odborníka pre diabetológiu, ktorý požadujú zdravotné poisťovne na zazmluvnenie výkonov CGM a kontroly pacientov na CSII.
Je určené pre kolegov, ktorí  doteraz nemali možnosť  školenie absolvovať.
Sú vítaní aj účastníci, ktorí si želajú školenie zopakovať.  
Školenie  je zo záznamu. Súčasťou školenia je kreditovaný AD test, ktorý je potrebné absolvovať.

 

 

Školenie je dostupné na linku:

https://events.amedi.sk/sk/podujatie/516/page/10119?utm_source=A-medi+management&utm_campaign=e02880c8d7-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_14_07_30_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_22b054cc50-e02880c8d7-

 

 

Ad test je dostupný na linku:
https://events.amedi.sk/sk/podujatie/516/page/10122?utm_source=A-medi+management&utm_campaign=e02880c8d7-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_14_07_30_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_22b054cc50-e02880c8d7-


Školenie je časovo ohraničené 6. 9. 2022 – 6. 3. 2023.
 

Želáme Vám veľa úspechov v liečbe pacientov modernými technológiami.

 

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA 
predseda SDS

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA.
vedecký sekretár SDS
  

 

 

Doc. MUDr.Zbynek  Schroner, PhD
hlavný odborník MZ SR pre Diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy