Národný diabetologický program (NDP)

   V roku 2012 predložila SDS na MZ SR návrh Národného diabetologického programu (ďalej NDP) (príloha 1), ktorý MZ SR neschválil a teda sa nerealizoval.

 

   Začiatkom roku 2019  doc. MUDr. E. Martinka, PhD ako prezident SDiA komunikoval s MZ SR ohľadom NDP.

 

   Na výbore SDS dňa 28.3.2019 sa diskutovalo ku NDP, doc. Rašlová bola schválená za koordinátorku.

 

   V júni 2019 oslovil doc. Martinka v mene SDiA zástupcov SDS s cieľom spoločného stretnutia ohľadom práce na NDP. Termín stretnutia sa dohodol na 4.7.2019 na SLS.

 

   Dňa 4.7.2019 sa uskutočnilo stretnutie na SLS (zápisnica v prílohe 2). Na tomto stretnutí predložil doc. Martinka všetkým zúčastneným písomný návrh na koordinátora, koordinačný výbor a pracovné skupiny (príloha 3), ku ktorému sa diskutovalo a závery sú uvedené v zápisnici (príloha 2).

 

   Dňa 16.7.2018 obdržala doc. Rašlová (toho času na dovolenke do 22.7.19)  e-mail od riaditeľa Sekcie zdravia MUDr. Bdžocha, v ktorom poslal Návrh koncepcie NDP, ktorý predložil SDiA na MZ SR v máji 2019. Dostali sme termín na pripomienkovanie do 29.7.2019 (príloha 4). 

 

   Predseda, podpredseda aj hlavná odborníčka boli v tom čase na dovolenke v cudzine. Návrh NDP od SDiA je až na malé úseky identický s návrhom SDS z roku 2012. Medzičasom došlo k významnému pokroku  v diabetologií a z toho vyplývajúcich potrieb pre štátnu zdravotnú politiku. V diskusií s tými kolegami, ktorí mali záujem a možnosť sme dospeli k záveru, že pripomienkovať návrh vypracovaný SDS v roku 2012 nedáva zmysel a dohovorili sme sa, že predložíme nový návrh NDP.  Na tomto návrhu NDP pracovala Rašlová, Doničová a Schroner. Dňa 30.7.2019 o 0:07 hod bol odoslaný na MZ SR (príloha 5) aj so sprievodným listom (príloha 6). E-maily z MZ SR sú v prílohe 7.

 

   Budeme veľmi radi, ak členovia SDS prispejú svojimi pripomienkami a návrhmi k tomu, aby  Návrh NDP obsahoval podstatné požiadavky, ktoré odrážajú rozvoj diabetologie a potreby v Slovenskej republike.

 

   Katarína Rašlová, Viera Doničová, Zbynek Schroner"

Diskusia

Zaslaný Návrh NDP nespĺňa podmienky, aby mohol byť návrhom výboru SDS ani samotnej SDS keďže verzia odoslaná na MZ SR nebola prerokovaná výborom SDS včítane hlavnej odborníčky, členky výboru, a neuskutočnilo sa o ňom hlasovanie výboru SDS (ani korešpondenčne) . Je to len Návrh NDP podpísaných autorov. Marek Macko
Precital som si komentar Mareka Macka. Je smutne, ze okrem neho nereagoval ziaden clen vyboru SDS. Alebo boli vsetci ostatni, okrem Mareka Macka informovani. Jaro Fabry
Chcem sa spýtať, to je definitívna verzia? V tom prípade to považujem za nekorektné, lebo mi tam chýbajú pripomienky zo strany hlavného odborníka, a sekcií SDS (lipidologická , obezitologická, praktických diabetológov ) A nehovoriac o tom, že program slúži pre našich pacientov - chýba vyjadrenie Zväzu diabetikov.
Súhlasím s komentárom p.Dr Macka, a spýtam sa vážených autorov ,že ako je možné ,že podali taký dôležitý návrh na MZ bez pripomienok/ hla.odborníčky,zväzu diabetikov ,iných členov výboru SDS a členov zák.organizácie/. s pozdravom Noman EHSAN
Je možné pridať doplnenia a pripomienky? Myslím, že je na škodu, že neboli prizvaní všetci členovia výboru k tvorbe tak významného dokumentu.
Návrh NDP by si jednoznačne zaslúži pripomienky hlavného odborníka a ostatných členov sekcií ako aj Zvazu diabetikov. Postreh a konštatovanie Dr Macka stoji za pozornost nas vsetkych, clenov SDS.
Mam otazku: zaobera sa vobec niekdo s napisanymi komentarmi? Ved na komentare vobec nik z autorov nereagoval. Myslim, ze to kaze slusnost. Alebo su to len zufale vykriky do tmy?