Oznámenie o pomoci SDS pre Ukrajinu

Vážení kolegovia,

Dovoľujeme si Vás informovať, že SDS posiela 25 tisíc EUR ako dar na pomoc Ukrajine formou zdravotného materialu a liekov.

Uvedená pomoc bude súčasťou konvoja, ktorý organizuje Slovenský červený kríž v spolupráci s MZ SR.

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., predsedníčka SDS