Pedikérsky kurz - video prednášky

Vzhľadom na kvalitu a obsahovú náplň vzdelávacieho cyklu, dávame k dispozícii bezplatne na zhliadnutie teoretické prednášky Certifikovaného kurzu - Základy medicinálnej pedikúry.

Priami účastníci kurzu absolvovali záverečné teoretické preskúšanie a úspešní z nich získali Certifikát s celoštátnou platnosťou na základe akreditácie Slovenskej lekárskej spoločnosti. Získali tak kredity vzdelávania SLS a v budúcnosti výhody preplácania časti sumy ošetrenia pacientov s úhradou zdravotnej poisťovní.

Podmienkou praktickej časti kurzu na jar 2023 bude práve certifikát z teoretickej časti kurzu a úspešný test registrovaných účastníkov.

 

Čo je syndróm diabetickej nohy?

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. / predsedníčka Podiatrickej sekcie Českej diabetologickej spoločnosti

Ako rozpoznať neuropatiu, ischémiu dolných končatín, skórovanie rizika SDN.

MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA / vedúci diabetologickej ambulancie / IKEM ČR

Edukácia pacienta s rizikom SDN.

MUDr. Jarmila Jirkovská / diabetologička, členka výboru Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP

S čím sa pedikérky stretávajú u pacientov s diabetes mellitus a čo je rizikové – príklad z praxe (výber správnej obuvi).

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M / prezident České Podiatrické společnosti z.s., člen výboru Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP / Diabetologická a podiatrická ambulance Vratimov, Interní a Kardiologická klinika FN Ostrava

Ako majú pedikérky ošetrovať rizikového pacienta?

Ing. Milada Nádašiová / prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti

Ako nadviazať spoluprácu podológ-diabetológ-pedikér?

MUDr. Viktor Hundža / diabetologická ambulancia Poprad