Pravidlá vykazovania dg. diabet. polyneuropatia podľa usmernenia UNION

Úprava diagnóz v aplikácii erecept  pri liekoch  s k . tioktovou ( preskripčné obmedzenie podľa kategorizácie liekov v 12/2019)
 
Z požadovaných diagnóz zo strany diabetológov,  Union ZP akceptuje nasledovné dg:

E10.40  Diabetes mellitus 1. typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E10.41  Diabetes mellitus 1. typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.40  Diabetes mellitus 2. typu: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E11.41  Diabetes mellitus 2. typu: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný

Ďalšie diagnózy s nervovými komplikáciami z MKCH, ktoré Union ZP pri predpise akceptuje sú:
 
E12.40  Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E12.41  Diabetes mellitus spojený s podvýživou: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.40  Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E13.41  Iný diabetes mellitus, bližšie určený: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.40  Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E14.41  Diabetes mellitus, bližšie neurčený: s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný

V prílohe nájdete kompletný zápis zo stretnutia so  ZP Union.