Prednášky z kongresu SDS - Diabetická noha

Milí kolegovia a kolegyne.

Diabetická noha patrí medzi najzávažnejšie komplikácie diabetes mellitus. SDS si zvolila ako jednu z hlavných 
cieľov znížiť amputácie na Slovensku.
V Českej republike dokázali, že čím viac stúpol počet vyšetrení, tým viac sa znížil počet amputácií.
Od 1. 4. 2023 máme zazmluvnené  pre vyšetrenie pacienta s diabetom v poisťovni Dôvera dva nové kódy:
Edukácia o diabetickej nohe
Vyšetrenie rizika diabetickej nohy  (vyšetrenie ladičkou/biothesiometrom + vyšetrenie dotykovej citlivosti, prípadne iné).
Prosíme Vás aby ste začali tieto vyšetrenia na ambulanciách  začali vykonávať, aby sa nám podarilo výskyt amputácií na Slovensku naozaj znížiť.
K edukácii pacientov máme pripravené aj šikovné edukačné materiály.

Ponúkame Vám kvalitné a prakticky zamerané prednášky sympózia od diabetickej nohe z XXXIII diabetologických dní 2023:

 

DIABETICKÁ NOHA: AKTUÁLNE OTÁZKY

An evidence-based approach to diabetic foot problems

Boulton AJ M. (Manchester)

 

Úskalí diagnostiky senzorickomotorické neuropatie

v diabetologických ambulancích
Jirkovská J. (Praha)

02 2023_05_Úskalí diagnostiky DM neuropatie_JJ.pptx

Prevence diabetické nohy v praktickém ponětí

Koliba M. (Ostrava)

Čo sme urobili pre liečbu diabetickej nohy na Slovensku

Doničová V., Brečková A., Hundža V., Jasovská I., Železníková V.
(Košice, Poprad, Michalove)

4-PREZENTACNA_DIA_KONGRES_2023_Patria_DIA_NOHa_na_Slovensku-Donicova.ppt