predpis senzorov

Zástupca distribútora senzorov tvrdí, že senzory budeme písať ako pomôcky ,,na výnimku´´.

Je to tak?

Pretože ja v našom nemocničnom informačnom systéme môžem na výnimku napísať niečo iba ak vyplním číslo výnimky.

Ďakujem.

Pri komunikácii s poisťovňami sme nezachytili žiadnu informáciu ohľadom výnimiek na pomôcky D12 a D13. Pokiaľ sa jedná o recept cestou ambulantného systému cez úhradu zdravotnej poisťovne nemal by byť žiadny problém.