Priebežne aktualizujeme: Nastavovanie na inz. pumpu a kódy 1A02009 a 1A03007 od 1. jan 2022

Dátum konania: 
štvrtok, 24. marec 2022utorok, 31. máj 2022
Miesto konania: 
Bratislava

Technológie v ambulancií diabetológa - Čo sa zmenilo od 1.1.2022       

Na základe Rozhodnutia MZ SR z 15.10.2021 číslo: S08388-2021-OKaC 11421 a dohody medzi zástupcami diabetológov a zdravotnými poisťovňami vyplýva

  1. Úhrada výkonov 1A03007 (kontrolné diabetologické vyšetrenie pri liečbe inzulínovou pumpou) a 1A02009 (kontinuálny monitoring glykémií - CGM) bez požadovania certifikátov.

Dôvodom je to, že CGM je štandardom v modernej diabetológií a je obsahom povinného kontinuálneho vzdelávania lekára diabetológa. Kontrola pacienta, ktorý už je nastavený na inzulínovú pumpu je časovo náročná a preto vyžaduje primerané finančné ohodnotenie.

 

  1. Nastavovanie diabetikov na liečbu inzulínovou pumpou ambulantným diabetológom.

Podmienkou dodatku k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti má byť predloženie certifikátov o absolvovaných odborných školeniach. Ide o tieto certifikáty:

- certifikát o absolvovaní školení organizovaných SDS a hlavným odborníkom pre diabetológiu,poruchy látkovej premeny a výživy,

- technické certifikáty od 4 spoločností (Medtronic, A-import, Roche a Lorex),

Spolu sa jedná o 5 certifikátov.

Pre administratívne zjednodušenie práce, každá z vyššie uvedených štyroch spoločností posiela získané technické certifikáty v jednom balíku.

                       Doc. MUDr.Katarína Rašlová, CSc., predseda SDS

                       Doc. MUDr.Zbynek Schroner, PhD., hlavný odborník pre diabetológiu