Rozhodnutie MzSR o akreditácii špecializačného študijného programu Diabetológia pre SZU v Bratislave platné do 20.04.2026