Rozhodnutie MzSR o akreditácii špecializačného študijného programu Diabetológia pre SZU v Bratislave platné do 20.04.2026

Dátum konania: 
streda, 21. apríl 2021piatok, 21. máj 2021