Stanovisko Výboru SDS pre MzSR ku spoločnému vzdelávaniu zo dňa 27.02.2023 odovzdané na spoločnom rokovaní

Diskusia

Som za zachovanie samostatný odbor diabetologie