Výsledky volieb do Výboru a revíznej komisie SDS na volebné obdobie 1.6.2022 až 31.05.2026

V prílohe prikladáme zápisnicu zo zasadnutia volebnej komisie SDS s výsledkami volieb.