Zápis a dohoda medzi SDS a SES zo dňa 7.9.2018

Zápis zo stretnutia Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.9.2018.