Zborník abstraktov / 2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni

Dátum konania: 
streda, 14. október 2020streda, 14. apríl 2021