Prehľadové články z dielne VšZP na tému nové technológie, Zdravotnícke noviny, február 2022

Vážené kolegyne a kolegovia, ponúkame 2 prehľadové články z dielene VšZP, ktoré sa priamo týkajú "Nových technológií":