Odborný seminár na tému - Konsenzus ADA – EASD 2018

Dátum konania: 
štvrtok, 29. november 2018
Miesto konania: 
Miesto konania: hotel Kaskády, Sielnica

Odborná garancia podujatia: Slovenská diabetologická spoločnosť

Seminár je kreditovaný a zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania
 
Členská schôdza SDS so začiatkom 15:30 hod
 

Program podujatia :

15.00 Otvorenie

Doc. MUDr. Rašlová K.

15.05 Konsenzus ADA-EASD 2018 manažment hyperglykémie u pacientov s diabetom 2. typu.

MUDr. Vohnout B.

16.20 Panelová diskusia

Doničová V., Schroner Z., Vohnout B., Žákovičová E.

17.00 Záver