Podmienky v certifikácii ambulancií v "nových technológiách"

Výbor SDS v kooperácii s hlavným odborníkom Doc. MUDr. Zbyňkom Schronerom PhD sa na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2021 uzniesli že:

1.  SDS a hlavný odborník Doc. Schroner budú odbornými garantami školení „technológie“. Za účasť na predkongresovom sympóziu a dvoch následných online školeniach (medicínskeho školenia + technického školenia - termíny budú upresnené) lekári obdržia certifikáty, ktoré budú následne potrebné pre zazmluvnenie výkonov s poisťovňami (ambulantné nastavovanie pacientov na inzulínovú pumpu). Obsah školení bude zostavený SDS v spolupráci s hlavným odborníkom.
2.  Zdravotné poisťovne dostanú informáciu, že hodnotenie CGM a ambulantná kontrola pacienta na inzulínovej pumpe sú integrálnou súčasťou kvalifikácie každého diabetológa a z tohto dôvodu výbor SDS žiada všetky zdravotné poisťovne o úhradu týchto výkonov na všetkých diabetologických ambulanciách, ktoré splnia zadefinované predpoklady.

V prílohe pripájame výsledok komunikácie a dohovoru medzi hlavným odborníkom Doc. MUDr. Z. Schronerom, PhD a Ing. V. Heribanom, PhD., MBA, MSc. vedúcim oddelenia metodiky revíznych činností VšZP.

 

 

 

 

Stiahnite si: